buro voor vrije ruimte op een nieuwe locatie

buro voor vrije ruimte is bij de start van het nieuwe jaar verhuisd en heeft een nieuwe plek gevonden in de Raas van Gaverestraat, gelegen in Gentse wijk ‘Ekkergem’, wat tot een van de oudste parochies van de stad behoort, met vermeldingen die teruggaan tot de 10e eeuw.

 

De Raas van Gaverestraat, vroeger Bellevuestraat genoemd, is vernoemd naar ridder Raas van Gavere, die het leen van de gronden uit te omgeving in bezit had. De heren van Gavere behoorden in de 11e eeuw tot de oudste en meest vermogende geslachten van het Graafschap Vlaanderen en tot de hoogste adel van het land.

 

Omstreeks de 16e eeuw lag de wijk binnen de stadsomwalling van Gent, die gelegen was op het traject van de huidige stadsring R40. Destijds bezat de wijk een landelijk karakter en stond het bekend om zijn tuinbouw en bloementeelt.

 

Gedurende de laatste eeuwen kende de periferie rond de stadskern een sterke verstedelijking, waardoor het oorspronkelijk landelijke gebied steeds verder verkaveld werd en vestigden zich ook verschillende bedrijven en instituten. Vandaag behoort Ekkergem tot het dichtbebouwde stedelijke weefsel van Gent, maar is de geschiedenis van onze nieuwe plek nog steeds voelbaar.

Ons nieuw adres:

Raas van Gaverestraat 67b

9000, Gent

 

Meer contactgegevens

buro voor vrije ruimte en OMGEVING

zijn één geworden