Privé groenzone te Sint-Martens-Latem

Een ruim bouwperceel gelegen langs de Nelemeersstraat, waarbij het achtergelegen opgeschoten Elsenbosje spontaan gevormd werd tussen de ontwateringsgrachten, maakt een link met de natte meersen in de onmiddellijke Leievallei te Sint-Martens-Latem.

 

Aan de hogergelegen straat is op hetzelfde niveau een blokvormig woonvolume met een omsloten binnentuin, aan de straatzijde (zuidkant), uitgewerkt. Aan de overkant van de straat ligt de Latemse golf.

 

Het idee,- om het elsenbosje met grachtenstelsel uit te werken als een soort “verdronken waterland” waarbij de hoge waterstand ’s winters het, in het water geplaatste, terras onder water houdt en pas wanneer de natuur het wilt, met de frisse lente bloot komt te liggen en weer “bruikbaar” wordt-, vormt hierbij een dialoog met de natuur…

 

De verschillende grasbermen zijn een opdeling of zorgen voor een terrasaanleg in dit afhellend terrein, waartussen de los opgeschoten elsen en enkele eiken het licht- en schaduwbeeld en de verticaliteit benadrukken.

 

De uitgesneden grondvolumes geven als “geworpen speelkaarten” deze bomen een aarden voetstuk in het watervlak  met erop een bosrijke vegetatie.

 

Dichterbij de woning  liggen de grasvlakken, bloemenweiden of gemaaid gazon.

 

De voortuin is een aansluitend gemaaid en open geheel met het golfgebeuren, terwijl de binnentuin een louter privé binnenplaats is met een groot terras en zwembad, en het achterliggend gedeelte eerder een aansluitend geheel vormt met het “oude begroeide” Leiebekken.

buro voor vrije ruimte en OMGEVING

zijn één geworden