De fontein in het Boerenkrijgpark te Berlare

14 May 2019

 

 Op 12 oktober 1798 vond een eerste incident plaats in wat later de ‘Boerenkrijg’ werd genoemd. Boeren die weigerde een belasting te betalen aan de toenmalige machthebbers verenigden zich tot een verzetsleger in Overmere. Dit verzet leidde tot woelige tijden en verspreidde zich over Vlaanderen. In het licht van dit historisch gebeuren werd in het Boerenkrijgpark te Berlare een fontein ontworpen, als symbolische herdenking. 

 

Sinds 2017 werkt buro voor vrije ruimte aan de restauratie van het Boerenkrijgpark te Overmere. In eerste instantie werd een beheerplan opgesteld om een toekomstvisie uit te werken voor het als monument beschermde park. Verder bouwend op dit beheerplan werden de herwaarderingswerken uitgestippeld. Deze werken hebben een tweeledig doel: het herwaarderen van de erfgoedwaarden en het recreatief medegebruik van het park in het dorpsweefsel garanderen. Deze bijzondere fontein wordt hier alvast een publiekstrekker en verzamelpunt.

 

 

 

 

 

 

Please reload

buro voor vrije ruimte en OMGEVING

zijn één geworden