De eerste wereldoorlog: Bayernwald

Het team van buro voor vrije ruimte gaat aan de slag met de opmaak van een beheerplan voor de Bayernwaldsite te Wijtschate, Heuvelland. Deze site uit de Eerste Wereldoorlog werd in 1971 ontdekt en in 2003 gerestaureerd en ontsloten in functie van toerisme.

 

Bayernwald een Duitse vesting op de noordwestelijke heuvelflank aan Wijtschate, die uitgaf op het lager gelegen front in het westen. De huidige site is slechts een onderdeel van de vesting, met een netwerk van loopgraven en bunkers. In de ruimere omgeving rond Wijtschate vond in 1917 de Mijnenslag (ofwel de Tweede Slag om Mesen) plaats, waarbij de geallieerden de posities van de Duitsers ondermijnden. Wanneer de mijnen in juni 1917 tot ontploffing werden gebracht kon men volgens sommige verslagen de aardschok voelen tot in Parijs en de knal horen tot in Londen.

 

De Duitse troepen, die wisten dat de geallieerden hen aan het ondermijnen waren, bouwden te Bayernwald verschillende luisterschachten en mijngangen, hoewel de uiteindelijke mijnen elders werden aangebracht.

De toeristische site vandaag evoceert het oorlogslandschap van zo'n 100 jaar geleden, met de nadruk op de mijnenslag. Het beheerplan zal zich vooral richten op de recreatieve en toeristische ontsluiting, de beleving en landschappelijke integratie.

 

 

 

 

 

Please reload

buro voor vrije ruimte en OMGEVING

zijn één geworden