Beheerplanning te Vloethemveld

Begin deze maand vond het startoverleg plaats van het project Vloethemveld! In samenwerking met Architectenbureau Bressers, Bailleul Ontwerpbureau en Erfgoedstudio zal het team de komende maanden werken aan de opmaak van een onthaalplan, herbestemmingsplan en beheerplan voor het beschermd landschap 'Vloethemveld', gelegen in Jabbeke en Zedelgem. Onder de leiding van buro voor vrije ruimte gaan we met een divers studie- en ontwerpteam op een interdisciplinaire wijze gaan we aan de slag om dit prachtig stukje natuur en erfgoed te ontsluiten en beheren.

 

Het beheer- en onthaalplan wordt opgemaakt in opdracht van ​de gemeenten Jabbeke en Zedelgem, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de VLM, en omvat drie onderdelen:

 

 

  • een beheerplan voor het beschermd landschap Vloethemveld;

  • een onthaalplan voor de natuur-en erfgoedzone;

  • een herbestemmingsplan voor enkele gebouwen van het voormalig militair domein.

 

De opmaak van dit plan kadert in de samenwerking tussen de beide gemeenten, ANB en VLM om het Vloethemveld verder in te richten als een waardevol geheel van natuur en erfgoed in het landinrichtingsproject Moubeek-Vloethemveld. Binnen het beschermd cultuurhistorisch landschap Vloethemveld liggen naast het natuur-en bosdomein Vloethemveld ook landbouwgronden met diverse kleine landschapselementen en gebouwen. Het beheerplan maakt premies mogelijk voor het herstellen of in stand houden van reeds beschermd erfgoed en landschapselementen in het beschermd landschap Vloethemveld.

 

Digitaal terreinmodel - buro voor vrije ruimte

Het voormalig militair domein Vloethemveld - © Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

 

 

Please reload

buro voor vrije ruimte en OMGEVING

zijn één geworden