Beheerplan norbertijnenabdij van Tongerlo is goedgekeurd

 

De afgelopen twee jaar werd hard gewerkt aan een uitgebreid beheerplan voor de volledige beschermde site van de Norbertijnenabdij van Tongerlo. Deze week kregen we het goede nieuws dat het beheerplan definitief werd goedgekeurd. Het eindresultaat is een voorbeeldstellend beheerplan dat op een interdisciplinaire manier werd opgesteld. Samen met een uitgebreid team van restauratiearchitecten, archeologen en historici gingen wij aan de slag voor de opmaak van dit beheerplan.

 

Het vormt een handleiding en een handig gebruiksinstrument voor de abdijgemeenschap om hun levendig erfgoed op een onderbouwde manier in de toekomst te beheren. Tegelijkertijd vormt het slechts één schakel in een eeuwenlange geschiedenis van uiteenlopende gebeurtenissen en ruimtelijke ontwikkelingen. We zijn met het team van buro voor vrije ruimte dan ook tevreden en trots met het resultaat en het proces dat werd doorlopen.

 

 

 

Doelstellingenkaart (buro voor vrije ruimte)

 

Please reload

buro voor vrije ruimte en OMGEVING

zijn één geworden