Een nieuwe schakel in de geschiedenis van de pastorie van Poppel

In samenwerking met architectenbureau Bressers zijn we met het team van buro voor vrije ruimte gestart met de opmaak van een gedetailleerd beheerplan voor de pastorie en bijhorende tuin van Poppel, een deelgemeente van Ravels. Deze pastorie en tuin vormen samen een belangrijk groen en historisch relict binnen de dorpskern en werden daarom in 1975 beschermd als respectievelijk monument en landschap.

 

De oudste elementen in het gebouw dateren uit de 17de eeuw. De walgracht die de tuin omringt gaat vermoedelijk nog verder terug in de tijd. De oorsprong van de site is naar alle waarschijnlijk te situeren als schans (een verdedigbaar omgracht terrein). Een groot deel van de tuin is tot op vandaag geëvolueerd tot een bos, maar het microreliëf leert ons echter veel over vorige ontwikkelingsfases.

 

De site wordt in dit beheerplan gedetailleerd geanalyseerd, geïnventariseerd en vanuit historisch oogpunt beschreven. Een volgende stap die genomen zal worden is het formuleren van een onderbouwde en toekomstgerichte visie en doelstellingen. Dit gebeurt in samenwerking met de architecten, de gemeente Ravels, het Agentschap Onroerend Erfgoed, het Kempens landschap en verschillende lokale betrokken actoren.

 

 

 

 

 

 

Please reload

buro voor vrije ruimte en OMGEVING

zijn één geworden