Beheerplan dorpskom Houtem, West-Vlaanderen

 

Het West-Vlaamse dorp Houtem, deelgemeente van Veurne, is een landelijk dorp gelegen op de scheiding tussen de polders en de zandleemstreek, niet ver van de grens met Frankrijk. In 2001 werd de omgeving van de kerk en pastorij beschermd als dorpsgezicht. Binnen de perimeter van de bescherming vormen de kerk, het kerkhof, de pastorij en de Dorpsstraat een waardevol en gaaf geheel met een sterke link met het landschap.

 

In samenwerking met erfgoedprojectbureau Monument in Ontwikkeling staat buro voor vrije ruimte in voor de opmaak van een gedetailleerd beheerplan. Hierin worden de aanwezige landschappelijke en bouwkundige erfgoedelementen binnen en rond de dorpskern nauwkeurig geïnventariseerd en geanalyseerd en wordt ook de historiek van de plek onderzocht.

 

Aan de hand van deze gegevens worden een beheervisie en beheerdoelstellingen uitgewerkt, die de leidraad zullen vormen voor de toekomstige ontwikkelingen binnen (en misschien ook buiten) de beschermde dorpskern.

 

 

 

Please reload

buro voor vrije ruimte en OMGEVING

zijn één geworden