Erfgoed als katalysator voor ruimtelijke ontwikkelingen

In de wereld van de chemie is een katalysator een stof die de snelheid van een bepaalde reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden. In de wereld van de ruimtelijke planning kan dit een persoon, een object, een idee of een gebeurtenis zijn die een invloed heeft (gehad) op de geschiedenis van een plaats. Zowel materieel als immaterieel erfgoed bezit de potentie om ruimtelijke ontwikkelingen te initiëren en bevorderen. Er mag dan wel een hardnekkig vooroordeel bestaan dat het noodzakelijkerwijs een beperking of vertraging van ruimtelijke ontwikkelingen met zich meebrengt, in de praktijk  kan erfgoed op diverse manieren bijdragen tot een meer geïntegreerde aanpak. Erfgoedbeheerplannen vormen in het kader van het Onroerenderfgoeddecreet het middel bij uitstek om hiermee aan de slag te gaan.

 

De laatste editie van RUIMTE, het vakblad van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, richt zich op de positie van 'erfgoed' binnen ruimtelijke ontwikkelingen. In het kader van deze editie boog buro voor vrije ruimte zich over de mogelijkheden die beheerplannen te bieden hebben. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt dieper ingegaan op de integrerende mogelijkheden van beheerplannen, de meerwaarde van een interdisciplinaire aanpak en de samenhang tussen ruimtelijke en maatschappelijke processen in de beheersplanning. Het volledige artikel kan men lezen in RUIMTE_31.

 

Meer info: www.vrp.be/nl/het-magazine/

Of lees hier het magazine online.

 

Please reload

buro voor vrije ruimte en OMGEVING

zijn één geworden