Erfgoedsite te Ramsdonk: opwaardering van de Lourdesgrot, pastorie en pastorietuin én de kerk met de voormalige begraafplaats.

In samenwerking met architectenbureau Bressers is het team van buro voor vrije ruimte gestart met de opmaak van een beheerplan voor de erfgoedsite van Ramsdonk. Vanaf het eind van de 19de eeuw en begin van de 20ste eeuw werden her en der in Vlaanderen bedevaartsoorden voor O-L-V. van Lourdes opgericht (vb. in Oostakker in 1873). Men trachtte zo goed mogelijk de Massabiellegrot na te bootsen. Ondernemende priesters en pastoors maakten er hun levenswerk van. Ook hier in Ramsdonk werd in de achtertuin van pastoor Coudron in 1912 een dergelijke Lourdesgrot opgericht.

 

Deze erfgoedsite vormt de groene kern van de gemeente Ramsdonk. Samen met de nabijgelegen begraafplaats draagt deze groene en historisch waardevolle site enorm veel potenties in zich. In het kader van het vernieuw erfgoeddecreet zal een onderbouwde toekomstvisie voor deze site uitgestippeld worden, met respect voor de aanwezige erfgoedwaarden en gebruik makende van de passief-recreatieve mogelijkheden. 

 

 

 

Please reload

buro voor vrije ruimte en OMGEVING

zijn één geworden