Aan de slag met beheerplanning!

Het team van buro voor vrije ruimte verdiept zich steeds verder in de beheerplanning van historisch waardevolle sites. Op 22 augustus 2016 werd het beheerplan voor het kasteelpark Diepenbroeck te Lovendegem officieel goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Samen met de beheerder van het park gaan we de komende jaren aan de slag voor de verdere opwaardering van het park!

 

Voor de erfgoedsite te Ramsdonk (Kapelle-op-den-Bos) werd de inventarisatie en het historisch onderzoek afgerond en een eerste versie van de toekomstgerichte doelstellingen besproken. Het gemeentebestuur zet in op een geïntegreerde opwaardering van de drie groene deelzones (kerkhof, pastorietuin en Mariapark) in het centrum van het dorp, met respect voor de historische elementen en structuren. Ondertussen gaat ons team van start met de inventarisatie en het historisch onderzoek van de pastorietuin te Nieuwenrode, eveneens een deelgemeente van Kapelle-op-den-Bos.

 

De deels verwilderde pastorijtuin van Nieuwenrode

 

 

De inventarisatie en het historisch onderzoek voor zowel het gemeentepark van Boom als voor de dorpskern van Sint-Ulriks-Kapelle zijn zo goed als afgerond. Binnenkort wordt een eerste aanzet voor de toekomstvisie, die zowel rekening houdt met de erfgoedwaarden als het hedendaags gebruik van de site, besproken. Daarnaast worden de nodige participatiemomenten georganiseerd om alle betrokken partijen samen te brengen en te betrekken in het proces voor de uitwerking van het beheerplan.

 Een van de analyseschetsen voor de dorpskern van Sint-Ulriks-Kapelle (bvvr)

 

 

De beheerplannen voor de Norbertijnenabdij en de Beddermolensite te Tongerlo zijn in afwerkingsfase! De komende weken wordt de laatste hand gelegd aan deze omvangrijke studies en worden beide beheersplannen ingediend ter goedkeuring. Zeer binnenkort meer hierover!

 

Please reload

buro voor vrije ruimte en OMGEVING

zijn één geworden