'Boomsche Beekbosschen'

Buro voor vrije ruimte gaat aan de slag voor de opmaak van het geïntegreerd beheerplan voor het gemeentepark van Boom. Dit park, waardoor de Molenbeek stroomt, werd rond 1930 aangelegd met onder andere Franse vijvers, modernistische architectuur, cascades, beeldende kunst en tal van recreatieve mogelijkheden, naar het ontwerp van Paul Haesaerts. Doorheen de tijd hebben slechts kleine veranderingen plaatsgevonden en is de hoge natuurwaarde bewaard gebleven.

 

Het beheerplan zal na historisch onderzoek en een uitgebreide inventarisatie van de bestaande toestand een gerichte visie en concrete beheermaatregelen formuleren om deze erfgoed- en natuurwaarden te behouden en versterken.

 

In samenwerking met Kempens Landschap vzw, gemeente Boom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

buro voor vrije ruimte en OMGEVING

zijn één geworden