Beheerplan beschermd dorpsgezicht te Sint-Ulriks-Kapelle

Sint-Ulriks-Kapelle: een kleine landelijke gemeente ten westen van Brussel en sinds 1977 een deelgemeente van Dilbeek. In de 20ste eeuw nam de bevolking toe door de nabijheid van Brussel. Vandaag werkt  een groot deel van de inwoners buiten de gemeente en pendelt naar Brussel. Toch bleef de gemeente haar landelijk en open karakter (deels) behouden in tegenstelling tot de hoofdgemeente Dilbeek. Daarom werd de dorpskern in 1980 beschermd als dorpsgezicht. Sinds de bescherming zijn reeds talloze veranderingen gebeurd binnen en rond deze kern.

 

Buro voor vrije ruimte staat samen met kunsthistorica Anne-Mie Havermans en architecten Luc De Backer & Veerle Nys in voor de opmaak van een toekomstgericht beheerplan voor deze dorpskern. Een grondige historische analyse en inventarisatie zullen een duidelijk beeld geven van de aanwezige en verdwenen erfgoedwaarden. Dit beheerplan zal een kader bieden voor zowel de gemeente (in functie van de opwaardering van het openbaar domein) als voor de inwoners (in functie van restauratie van gevels) en de mogelijkheid tot het verkrijgen van premies voor de nodige beheerwerkzaamheden.

 

Meer info op onroerenderfgoed.be en annemiehavermans.org

 

 

Please reload

buro voor vrije ruimte en OMGEVING

zijn één geworden