Projecten van buro voor vrije ruimte in publicaties van de Vlaamse Overheid!

 

Begin 2016 verscheen het onderzoeksverslag “Genetische karakterisatie van de 17de-eeuwse lindedreef bij de abdij van Tongerlo (Westerlo)”, opgemaakt door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Deze studie werd opgemaakt in opdracht van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het team van buro voor vrije ruimte is in samenwerking met architectenbureau Bressers momenteel bezig met de opmaak van een beheerplan voor de beschermde Norbertijnenabdij te Tongerlo. De resultaten van het genetisch onderzoek van de oude lindendreef (aangeplant in 1676-1677) zullen mee de toekomstige beheermaatregelen van deze waardevolle dreef bepalen. Het onderzoeksverslag kan geraadpleegd worden via https://www.inbo.be/nl/publicatie/genetische-karakterisatie-van-de-17de-eeuwse-lindedreef-bij-de-abdij-van-tongerlo

 

 

 

 

Tevens in januari 2016 werd de publicatie van “Draaiboek Groenplan – richtlijnen bij het opmaken van een lokale groenvisie” gelanceerd door het agentschap voor Natuur en Bos. Het draaiboek reikt steden en gemeenten instrumenten aan om de opmaak van een groenplan in goede banen te leiden. Een groenplan maakt het mogelijk om plekken met een tekort aan groen zichtbaar te maken en opportuniteiten voor het uitbreiden of verbinden van het openbaar groen in beeld te brengen. Op die manier ontstaat een langetermijnstrategie voor groen in de gemeente. Het project “De Porre”, uitgewerkt door buro voor vrije ruimte in samenwerking met Vandriessche architecten, prijkt niet enkel op de voorpagina, maar wordt ook in de publicatie uitvoerig beschreven. Deze publicatie kan je raadplegen via http://www.vlaanderen.be

/nl/publicaties/detail/draaiboek-groenplan-richtlijnen-bij-het-opmaken-van-lokale-groenvisie

 

 

 

 

 

Please reload

buro voor vrije ruimte en OMGEVING

zijn één geworden