Tongerlo - Beddermolen

17 Aug 2015

Buro voor vrije ruimte is samen met architectenbureau Bressers geselecteerd voor de opmaak van het beheerplan voor het beschermd landschap "de Beddermolen te Tongerlo". Het uitgangspunt is de opmaak van een toekomstgericht beheerplan, kaderend binnen het 'Charter de Merode'. De visie en doelstellingen van het beheerplan vormen het globaal kader voor de toekomstige ontwikkelingen en beheer van de site, van het aanwezige landschap en erfgoed.

http://www.kempenslandschap.be/mod_db/35077/

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/43650

http://bressers.be/

 

 

 

Please reload

buro voor vrije ruimte en OMGEVING

zijn één geworden