De natuur benutten als bos, agrarisch landschap of nutstuin is voornamelijk een levensnoodzaak. De natuur beleven door o.a. het landschap in een landschaps-ecologische harmonie uit te bouwen, of de tuin ruimtelijk, vormelijk, symbolisch een achterliggende idee mee te geven, is voornamelijk een levensbeschouwing.

Deze diepere betekenis van de natuur voor de mens vormt het trefpunt van natuur en cultuur; of zoals Confusius Lun-You het bedoelde: "Natuur boven cultuur is lompheid, cultuur boven natuur is pedanterie. Slechts een evenwichtige combinatie van natuur en cultuur geeft een goede levenshouding".

 

Achtergrondfoto: Filip Deroo

Profiter de la nature comme forêt, paysage agricole ou  attribution est surtout une nécessité vitale. Interpéter la nature par cultiver le paysage comme une harmonie scéniquemente et écologique est surtout une philosophie. Cette signification de la nature pour l’homme développe le lieu de la nature et culture ; ou comme Confusius Lun-You a décrit : 

"Nature sur la culture est la grossièreté , de la culture sur la nature est pédanterie. Seule une combinaison équilibrée de la nature et de la culture vous donne une bonne attitude".

Making use of nature - in the form of a forest, an agricultural landscape or a utility garden - is one of life's necessities. Experiencing nature by developing a landscape into a landscape-ecologyl harmony or by spacially, formally or symbollically adding a substantial idea to the garden is mainly a philosophy of life. The deeper sense of nature for a human being is the meeting point of nature and culture. Or as Confucius-Lun-You mentioned: "Nature over culture is rudeness, culture over nature is pedantry. Only when nature and culture are balanced can you get a good attitude".

buro voor vrije ruimte en OMGEVING

zijn één geworden