Kemmel - Begraafplaats
Een uitbreiding tot een landschapsbegraafplaats

 

Voor de uitbreiding van de begraafplaats werden kleur en vorm bij het klassieke grauwe karakter van zerken, grind en beton omgebogen naar een zeer groene uitwerking, zowel horizontaal als verticaal.

 

Grafstenen worden zoveel mogelijk met groenvolumes onderlijnd – grindpaden worden te maaien graspaden. Over de gehele zuidelijke kant zorgen los ingeplante bomen voor een licht en schaduweffect dat de begraafplaats zelf bespeelt. Het geheel is verder aangevuld met groenblijvende plantmassieven en benadrukt samen met dit alles de symboliek van de eeuwigheid: een ‘verlangen’ naar een stille en ingetogen plaats, waar enkele punten bedacht worden met teksten van plaatselijke dichters of blijvende verhalen, die menigeen tot nadenken kan stemmen.

 

Fasegewijs zijn ontsluitingsstructuren, begrafenisstructuren (o.a. al dan niet enkele of dubbele kelders...) verwerkt tot een geheel, met deels intensief, deels extensief gemaaid gras of bloemenweides. Hier kunnen we spreken van een landschapsbegraafplaats, die vanuit het dorp (de kerktoren is zichtbaar in de winter) voorbij het kasteeldomein en aangrenzende militaire begraafplaats, verder uitdijt naar het panoramisch akkerland. Deze omsloten groene begraafplaats laten deel uitmaken in dit totale heuvellandschap enerzijds, en een rustgevende, meditatieve plek verzekeren anderzijds, is onze uitgangsgedachte.

buro voor vrije ruimte en OMGEVING

zijn één geworden