Gent - Keizerpark
Omlijnd door water als een ontmoetingsplaats vol "Keizerlijke" geneugten voor de mogale mens...

 

VROEGER

Als een schiereiland tussen een oude Scheldearm en de rechtgetrokken Schelde net buiten het centrum van Gent grenst dit park aan de keizerpoort, de Franse Vaart en de Scheldeoever. De structuur van het park wordt door verschillende bestaande elementen bepaald zoals de aanwezigheid van de bomenrijen (Platanus acerifolia / plataan). De structuur wordt eveneens bepaald door de dichte begroeiing van struiken en bomen op de oevers van het park en enkele recreatieve elementen (speelterreinen, speelzandvlakte, basketbalveld, skatetoestellen, …). De overige ruimte in het park was een min of meer open grasvlakte.

Het opstartontwerp was het uitwerken van een voetgangers- en fietsverbinding onder de Brusselse Steenweg naar de Franse vaart. Een verbinding onder de ring van Gent naar de Visserij(straat) en een verbinding naar de achter gelegen Sas- en Bassijnwijk in Gentbrugge, gebeurde door het bouwen van 2 fiets- en voetgangersbruggen.

 

NU

Belangrijk is dat de functie van het park, als groen “eiland” in zijn stedelijke omgeving behouden blijft, meer zelfs, versterkt wordt. De bestaande bomenrijen, de platanen, zullen in het licht- en schaduwspel de hoofdstructuur blijven bij de heraanleg van het park. De bomenrijen geven een dwarse ruimtelijke binding tussen de oude en nieuwe Schelde.  Met behulp van lichtlijnen op de eveneens dwars ingeplante grasbermen worden deze dwarslijnen versterkt en zijn deze in het duister  waarneembaar.

Deze graskussens zijn als bermen , als “golfbrekers” ingeplant. Ze vertrekken deels vanuit het water en brengen niet alleen perspectief en ritme in het beeld, maar zijn vooral zwakhellende zit- of lig grasvlakken die het park indelen. Zodoende worden de opeenvolgende ruimten in het park een podium-vormig geheel. Dergelijke terrasvormige taluds worden eveneens op twee plaatsen in het park als lig- en speelweiden naar het water toe doorgetrokken. Het bekomen ruimtelijk beeld van gras- en watervlak dat in het lagergelegen terrein voelbaar is, wordt door de passerelle voor vissers en boten afgelijnd.

Door de verschillende ingrepen zoals de grondsculpturen, de houten steiger, het verdiepte plein met trappen aan het water, het podium/ponton, enz…  langsheen het water, krijgt het park als groen “eiland” een grotere gebruiksmogelijkheid.

Het omgevende water zal nog meer voelbaar worden, doordat de –zuidoostoever langsheen de Franse Vaart uitgewerkt wordt als bloemenweide waar enkel de parkbomen (Paardekastanje, Linde, Eik,…) behouden blijven.  Om het waterpeil in de oude Scheldearm te verhogen voor een ecologisch waardevol geheel zal de totale breedte, op verschillende plaatsen gereduceerd worden tot 5m en worden plasbermen met rietaanplanting ingericht.  Het dichtslibben zal tegengegaan worden door de inplanting van twee slibmuren, enerzijds aan de het begin van de vaart en anderzijds aan het overstort van de collector.  Daar we vanuit het park een zicht creëren naar de Sas- en Bassijnwijk wordt de kaaimuur aan de Scheldekaai “opgeschoond”, ontdaan van alle houtopslag.

 

De verschillende functies, die reeds in het park aanwezig waren, worden opnieuw in het ontwerp opgenomen. Nieuwe accommodatie zoals barbecueruimte e.d. is voorzien. De parking, grenzend aan de keizerpoort, wordt opgevat als een inkomplein die bezoekers voldoende ontvangstruimte biedt. Er worden twee rijen bomen, geblokte Tilia tomentosa (”Doornik”/Zilverlinde), aangeplant, die het inkomplein een groen dak geven en het drukke straatgebeuren deels afschermen. Vanop het inkomplein kan men zowel via een trap of een helling (hulpdiensten, mindervalide, e.a....) het park betreden.  Aansluitend aan de trappen en het clubhuis wordt een polyvalent plein gecreëerd met wegneembare sport- en spelinfrastructuren  (basketbalring & skate-elementen) zodat het plein eveneens plaats kan bieden aan feesttenten bij de plaatselijke festiviteiten.  De trappen zijn eveneens als zittreden, als tribune, rond het plein aangelegd.  Ook de klimmuur en het petanquepleintje worden in de nabijheid van het clubhuis ingeplant.  Verder in het park ligt er voor jonge kinderen (0-6 jaar) de zandvlakte met verhoogde zitmuur en speeltoestellen.

 

De nieuwe circulatie in het park wordt door de inplanting van de twee fiets- en voetgangersbruggen, een schakel in het nieuw fietsroutenetwerk van de stad Gent.  Het hoofdpad vertrekkend vanuit het polyvalente plein, dwarst het park en komt uit op een uitkijk-pleintje op de spits van het schiereiland. De materialen die bij de heraanleg van het park worden gebruikt vinden we eveneens terug in de openbare ruimte van de aansluitende Sas- en Bassijnwijk en omgeving.

 

Dit park fungeert als fiets- en wandelroute, als park met verscheidene accommodaties en evenementen, als groene schakel in het dicht bebouwde stadsweefsel.

buro voor vrije ruimte en OMGEVING

zijn één geworden