onder glas
boven de daken
binnen de muren
rondom gebouwen
tussen de hagen
aan het water
in de heuvels
van het landschap

Op 1 mei 1975 werd buro voor vrije ruimte opgericht. Aanvankelijk in Brussel gevestigd, werd het bureau één jaar na de oprichting naar Gent overgebracht. buro voor vrije ruimte heeft sindsdien talloze malen meegewerkt in binnen- en buitenlandse multidisciplinaire ontwerpteams, samen met architecten, historici, stedenbouwkundigen, kunstenaars, ingenieurs, sociologen, geologen, ...

 

Het team van het buro voor vrije ruimte is gespecialiseerd in twee belangrijke takken binnen de landschapsarchitectuur en -ontwikkeling. Enerzijds ontwerp van kleine tuinen tot grotere publieke ruimtes en anderzijds studie van het landschap in de ruime betekenis van het woord. De projecten waaraan het team van het buro voor vrije ruimte werkt bestaan uit tuin- en landschapsontwerpen, historische landschapsstudies, beheerplannen, masterplannen, ...

 

Ons studie- en ontwerpteam heeft een expertise opgebouwd in cultuurhistorisch onderzoek, conservatie en restauratie van landschappelijke elementen, integratie van nieuwe ontwerpen binnen een historische context, onderhoud en beheer van beschermde sites, subsidiëring binnen het Vlaamse beleid…

Bij erfgoedprojecten wordt steeds vertrokken vanuit de betekenis van de plek zelf. Van daaruit wordt op zoek gegaan naar een hedendaags antwoord om historische, al dan niet beschermde, landschappen, parken, tuinen… binnen de huidige maatschappelijke context te herwaarderen.

Lengte, breedte en hoogte leggen ruimtelijke begrippen in verhoudingen vast.

De natuur zorgt echter voor een vierde dimensie: de groei en de bloei van de planten.

 

Ritme, herhaling en contrast vertellen ons meer over het “maatgeven” aan de ruimte, over het “componeren” van deze verhoudingen.

Natuur wordt vierdimensionale kunst.

 

Als een galaxy, een wervelende structuur in het heelal, verklaart Archimedes het steunpunt waaruit alles kan bewegen.

Rond dit middelpunt liggen  mathematisch  verdeelde punten, die bij aaneenknoping een lijn vormen: de spiraal.

 

Ineenschuivende spiralen houden een labyrintvormige gedachte in: de ruimte in, de ruimte uit:

de vrije ruimte.

 

buro voor vrije ruimte en OMGEVING

zijn één geworden